• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Haber-Tekniker-1805708642985868/
  • https://www.twitter.com/habertekniker
Şevket GÖLÜK
yazarSevket@yandex.com
YAŞAM ALANLARIMIZ OLAN BİNALARDA GÜVENLİK
10/01/2018

Ülke nüfuslarının artışı ve özellikle şehirlerimizdeki hızlı nüfus artışından dolayı günümüzde bina güvenlik teknolojileri önem arz etmektedir. Gelişen teknolojik cihaz ve altyapılar ile orantılı olarak çeşitlilik göstermeye devam etmektedir.

 

Güvenlik; toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumudur.Güvenlik türleri :

Biz burada yukarıda güvenlik türleri olarak sıraladığımız güvenlik türlerinden biri olan fiziki güvenlik üzerinde duracağız. Fiziki güvenlik, fiziksel güvenlik saldırganların bir tesise, kaynağa veya fiziksel bilgiye ulaşmalarını engellemek veya caydırmak amaçlı alınan önlemlerdir. Fiziki güvenlik içerisine kamera sistemleri, hırsız alarm sistemleri, bariyerler,özel kilit sistemleri ve dedektörler gibi güvenlik önlemleri girmektedir.

binalarda_guvenlik , habertekniker , şevket gölük

 

FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Fiziki güvenlik önlemleri durumsal suç önleme yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir. Fiziki güvenlik önlemleri yoluyla önleyici hizmet sunmak, belirli suçlarla ilgili ortak risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların yakalanma riskini artırmak, suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacını taşıyan bir önleyici güvenlik yaklaşımıdır. Bu uygulamada; yetkili olmayan veya istenmeyen şahısların, araçların ve yabancı maddelerin, koruma hizmeti sunulan bina, tesis ve bölgelere izinsiz olarak giriş ve çıkışını engellemek veya zorlaştırmak amacıyla fiziki güvenlik önlemlerinin alınması söz konusudur. Yararlanılabilecek başlıca fiziki özel güvenlik önlemleri şunlardır :

 

1. Geçiş kontrolü tedbirleri : Geçiş kontrolü olarak kabul edilen bu uygulamada temel hedef, potansiyel suçlular ile yetkisiz ve ilgisiz kişilerin korunan yerlerin dışında tutulması ve söz konusu yerlere giriş ve çıkışlar için sadece kontrol altında tutulan belirli bir noktanın kullanılmasını sağlamaktır.

 

2. Bariyer : Korunan yerlerin ana girişlerinde kullanılan ve özellikle araçların giriş ve çıkışını düzenleyen fiziki bir engeldir. Özelliği, kişilerin isteğine bağlı olarak açılıp kapanabilmesidir. Bu uygulamada giriş kontrolü, görevli güvenlik personelinin bariyeri yönetmesiyle veya kartlı geçiş sistemiyle sağlanmaktadır. İçeri girme yetkisi ve müsaadesi olan araçlara verilen manyetik kartların bariyer sisteminde okutulması suretiyle içeri giriş sağlanır. Bariyer acil durumlarda, korunan yere giriş ve çıkışı engellemek amacıyla geçici olarak kullanıma kapatılabilir.

 

3. Kilit sistemleri : Sadece içeri girmesi gereken kişilerin, sahip oldukları özel bir anahtar, şifre veya kartla belirli bir oda, ev, bina veya benzeri yere girmesine müsaade eden, kapılarda ve pencerelerde kullanılan özel koruma tedbiridir. Kapalı mekânlara girmeyi kesin engelleyebilecek bir tedbir olarak görülmekle birlikte, girmeyi geciktirme vasıtası olarak da kullanılır .

 

4. Turnike geçiş sistemleri : Sadece izin verilen kişilerin geçişini sağlayan elektronik geçiş sistemleridir. İçeri giriş için uygun özellikleri üzerinde taşıyan kişiler, bu amaçla kendisine verilen manyetik kartı kullanmak suretiyle turnikeleri kullanır. Turnike sistemleri diğer güvenlik sistemleriyle birlikte bunlara bağlanarak, uyumlu çalıştırılabilir.

 

5. Güvenlik kameraları : Televizyon teknolojisinde son 30-40 yılda meydana gelen gelişmeler televizyonu her gün evlerde izlenen bir araç olmaktan çıkarmış, bir gözetim vasıtası haline de getirmiştir. Bu sistemde küçük bir kamera, televizyon ekranına bağlanır ve kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) veya güvenlik kamera sistemi olarak bilinen kapalı devre hattı oluşturulur . Farklı televizyon yayınları, uygun alıcılarla herkes tarafından izlenmekte iken, bu sistemde görüntü, ancak doğrudan bağlı olunan hattan izlenebilir.Caydırıcılık gücü büyüktür.

 

6. Alarm sistemleri : Koruması sağlanan yerin belirli kısımlarına yerleştirilen, izinsiz veya yetkisiz bir şekilde giriş yapmak isteyen kişilerin olması halinde devreye giren ve güvenlik görevlilerini uyaran sistemdir. Alarm sistemleri; vücut ısısı, hareket, ışık ve darbelere karşı duyarlı olarak harekete geçebilmektedir.

 

7. Kartlı giriş-çıkış kontrol sistemleri : Tanıtma kartları, bina ve tesislerde görev yapan personel ile, bu yerlerden geçici olarak yararlanmak isteyen kişilere, yetkililer tarafından verilen ve tanıtma, kimlik ve konum belirleme amaçlı olarak kullanılan bir önleyici ve koruyucu güvenlik tedbiridir. Teknik ve profesyonel koruma hizmetlerinde kartlarda, kişilerin nerelere girmeye izinli veya yetkili oldukları ve görev yerleri belirtilmektedir. Bu şekilde, güvenlik görevlisi kart kontrolü yaparak, ilgisiz şahısların yetkili olmadığı veya girmesine müsaade edilmediği kısımlara girmesini önlemektedir.

 

8. Aydınlatma : Görünürlük ve gözetleme birbiriyle yakın ilişkili bulunan iki faktördür. Cadde ve sokakların aydınlatılmasının suçları önlemede çok önemli bir etkisi vardır. Gündüz saatlerinde yapılan koruma görevinin gece karanlığında da sürdürülebilmesi amacıyla aydınlatma sisteminden yararlanılmaktadır. Aydınlatmanın iyi olduğu yerler potansiyel suçlular için yüksek riskli bölgeler olarak kabul edilir. Genel anlamda, aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde insan trafiği daha yoğun olur. Potansiyel suçlular, gece karanlığından yararlanmak, tanınmamak ve görünmemek (veya az görünür olmak) suretiyle suç işlemeyi tercih ederler Bu nedenle, yeterli aydınlatmanın olduğu yerler genelde potansiyel suçlular için uygun bir mekân değildir. Bu durumda, suç işleme niyet ve eğiliminde olanlar kendileri için, görünme ve tanınma riskinin daha az olduğu, aydınlatılmayan veya yeterli aydınlatması olmayan yerleri tercih ederler. Hırsızlığa ve sabotajlara karşı etkin bir fiziki tedbir olarak görülen aydınlatma sistemi, olağan aydınlatma ve ısıya-harekete karşı duyarlı veya zaman ayarlı aydınlatma olmak üzere temelde iki şekilde kullanılır.

 

9. İkaz levhaları : Korunan yerlere yetkisiz kişilerin girişlerini engellemek, caydırmak ve bilgilendirmek amacıyla uygun mesafeden görülebilecek ikaz ve uyarı levhaları yerleştirilir. Buna ilave olarak, koruma hizmetinin sağlıklı ve sorunsuz yürütülmesi için korunan yerlerdeki kişilerin uyması gereken kurallar da bu tür levhalarla gösterilebilir.

 

10. Kapanlar : Taşıtların korunan bir bölgeye giriş ve çıkışlarını düzenlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılır .Araçların giriş çıkış yaptığı yerler tek yön olarak düzenlenir ve kapan sistemi giriş istikametine doğru, çalışır şekilde kullanılır. Bu sistem, genelde güvenlik personeli veya otomatik bariyer sistemi ile birlikte kullanılmaktadır.

 

11. Hız kasisleri : Korunan yerlerin ve bu yerlere ait oto parkların girişlerinde araç giriş kontrolünü yapmak amacıyla hız kasisleri kullanılır. Bu kasisler, kontrol noktasına gelen araçların hızını kesmek, yavaşlamalarını ve bazen de durmalarını sağlamak suretiyle araçların ve araç içerisindeki şahısların kontrolünün yapılmasını kolaylaştırır. Kasislerin bulunduğu yerin önüne, bu tedbirin varlığını ifade eden trafik işaret levhaları konur .

 

Fiziki güvenlik önlemleri suç önleme yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir.Bu güvenlik önlemlerinde, yetkili olmayan veya istenmeyen şahısların, araçların ve yabancı maddelerin, koruma hizmeti sunulan bina, tesis ve bölgelere izinsiz olarak giriş ve çıkışını engellemek veya zorlaştırmak amacıyla günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun olarak güvenlik önlemlerinin alınması söz konusudur.

 

Şevket GÖLÜK

Yazar & Web Editörü & Tekniker & Proje Tasarımcısı & Enerji Uzmanı 
http://sevketgoluk.blogspot.com.tr
https://www.facebook.com/sevketgoluk
https://twitter.com/sevketgoluk
https://www.instagram.com/sevketgoluk
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1542 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ÜRETTİĞİMİZ ENERJİMİZ KADAR GÜÇLÜYÜZ - 24/09/2022
Enerji ihtiyacımızın yaklaşık %50’sini dışarıdan karşıladığımız resmi verilere göre de sabit olup, bu veriler bize enerji kullanımımızda dışarıya yüksek oranda bağlı olduğumuzu ortaya koymaktadır.
ANADOLU’DA YAKILAN TEKNİKER MEŞALESİ - 28/03/2022
Teknikerler olarak her ne olursa olsun bizler ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı seviyoruz. Bu sevgimizi ekonomimize, teknolojimize ve üretimimize yüksek oranda katkı sağlayarak göstermeye her daim hazırız.
PROJE YÖNETİMİ - 06/01/2022
Proje yönetimi yapılan işin mutlak başarı ile sonuçlanması için olmazsa olmaz bir yöntem şekli olup günümüz çağında önemi daha iyi anlaşılmaya başlamış ve önemi giderek te artmaktadır.
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ - 07/07/2021
Pandemi dönemlerinde çok etkilenen kesimler çalışanlar olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) istatistiklerine göre dünya geneli çalışan sayısı 3,3 milyar olup salgınlarda etkilenecek olan yüksek riskli işlerde 1.25 milyar insan çalışmaktadır.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİKER İSTİHDAMI - 18/03/2021
Sektörde Mühendis, Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve Ustalar gibi unvanlı teknik insan gücü çalışmakta olup, sayısal orana bakıldığında birinci sırada vasıfsız işçiler ve ustalar çalışmakta iken ikinci sırada da Teknikerler çalışmaktadır.
DEPREM DEĞİL DENETİMSİZ BİNALAR ÖLDÜRÜR - 15/09/2020
Ülkemiz insanları ve ülke yönetiminde söz sahibi olan kurum/kuruluşlar deprem sonrası acil müdahaleleri, açılan yaralarımızı sarmayı öğrendi ama deprem öncesi yapılması gerekenleri öğrenemedi.
ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ BULMA ÜMİDİMİZ YOK OLUYOR - 26/05/2020
İş bulmak ve çalışmak ilk olarak bireysel olarak insanların kendi yaşamlarını ve aile bireylerini yaşamlarını devam ettirebilmesi için tüm ülke insanlarımızın temel hedef ve ihtiyacıdır.
2019 YILININ GENEL ANALİZİ - 05/01/2020
Geriye dönüp baktığımızda günlerin, haftaları, haftaların ayları kovaladığı hızla geçip bir yıl yaşadığımızı da düşünsek aslında millet olarak zor bir yıl geçirdik.
LİSANS TAMAMLAMA ÖNÜNDEKİ ENGELLER - 27/06/2019
Ülke insanlarının eğitim hakkının engellenmemesi doğrultusunda ve elbette belli kriterler getirilerek tüm MYO mezunlarının bir üst eğitim seviyesi olan lisans tamamlama talepleri kolaylaştırılmalıdır.
 Devamı
DUYURU PANOSU
Radar Elektronik - Ankara
Takvim
Hava Durumu