• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Haber-Tekniker-1805708642985868/
  • https://www.twitter.com/habertekniker
TEKNİKERLERİN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ENGELLENİYOR
T.C. Üniversitelerine bağlı eğitim/öğretim veren Meslek Yüksek Okullarında 2-3 yıllık eğitim sonrası " TEKNİKER " ünvanı alınır.

İnşaat Teknikeri ; İnşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli malzeme, proje, keşif, metraj bilgileri ve uygulama becerileri ile donatılmış, bu bilgi ve becerilerin tasarımını, uygulamalarını, kontrolünü ve malzeme testlerini yaptırabilecek mesleki ve bilgisayar bilgisine sahip, iş hayatının gereği olan yabancı dil bilgisi, iletişim yaratıcılık ve girişimcilik gibi özelliklere sahip tüm teknik ve pratik bilgilere sahip inşaat sahasında etkili teknik personeldir.

Şevket Gölük, Tekniker, Yazar

Tekniker programı mezunu öğrenciler; inşaat sektöründe alt yapı ve üst yapı şantiyelerinde, inşaat imalat ve kontrol işlerinde, mimari, statik-betonarme bürolarında, malzeme üretim ve pazarlama alanlarında, beton santrallerinde, inşaat sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar.
 
2 Mart 2019 Tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ŞANTİYE ŞEFLERİ  HAKKINDA YÖNETMELİĞİ’ne göre aşağıda ilgili maddede  görüleceği üzere Teknikerlere Şantiye Görevi verilmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) e-Şantiye Şefi: Şantiye şefliği kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, Bakanlık bünyesinde işletilen Şantiye Şefliği Bilişim Sistemini,
c) İlgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,
ç) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununu,
d) Müdürlük: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
e) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli,
f) Toplu yapı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 66 ncı ve 68 inci maddelerinde tanımlanan yapıyı, ifade eder.
 
Şantiye Şefliği yönetmeliğine ülkemizde yaşanan sık deprem, sel ve toprak kayması gibi felaketler sonucu ihtiyaç duyulmuştur. Yıllar önce olması gereken bir yönetmelik ülkemizde geçte olsa çıkmış ve yürürlüğe girmiştir.
 
2010 yılında ilk çıkan yönetmelikte uzun bir süre Teknikerlere ve Teknik Öğretmenlere neden görev verilmediği kamuoyunda tartışılmıştı. Daha sonra çıkan yönetmeliğe ilaveler ile Tekniker ve Teknik Öğretmenlere yetki ve görev tanımı lakin bir sonraki değişiklik ile de yetki sınırlaması yapılmış ve Tekniker’lere Zemin+4 kat sınırlaması getirilmiştir.
 
Bu yıla kadarda böyle devam etmekte iken TMMOB tarafından T.C. Danıştay’a dava açılarak “Teknik gereklere ve kamu yararına aykırılık” gibi hiçbir bilimselliği olmayan bir gerekçe ile Tekniker ve Teknik Öğretmenlere verilen kısıtlı Şantiye Şefliği görevi iptal ettirildi.
 
T.C. Üniversitelerine bağlı Meslek Yüksek Okullarında eğitim/öğrenim gören Teknikerler eğitim süreçlerinde ders olarak “ Zemin Mekaniği, Betonarme, Çelik Yapılar, Proje Etüdü ve Uygulaması, Yapı Metrajı ve maliyeti, Şantiye Organizasyonu, Yapı Güçlendirme” gibi mesleki dersleri görmektedir. Ayrıca program uygulamaları için atölye ve laboratuarlarda eğitim almakta, mezuniyet öncesi de mesleki staj yapmaktadır.
 
Yukarıda yazdığım Şantiye Organizasyonu derslerinde; Şantiye kurulumu, iş programı, şantiyede imalat hazırlığı, imalat ekipleri, aplikasyon çalışmaları, hafriyat işleri, şantiye defterleri, büro çalışmaları, imalat kontrolü, hak ediş hazırlama, geçici ve kesin kabul işleri öğretilmektedir.
 
Buraya kadar yazdığım kadarı bile Teknikerlerin Şantiye Şefliği yapabilmesi için gerekli olan tüm teknik ve bilimsel eğitimleri aldığını anlamak ile birlikte bu görevi icra edebilecek yetkinliklerinin olduğu görmekteyiz.
 
Deprem kuşağında bulunan ve doğa felaketleri çok sık olan ülkemizde iş öyle bir hal almıştır ki Şantiye Şefliği bir rant kapısı olarak görülmekte ve bu rant kapısından ancak mimar ve mühendisler yararlanmalıdır noktasına gelmiştir. Bu amaca yönelik olarak TMMOB tarafından T.C. Danıştay nezdinde açılan dava sonucu maalesef hukuk ve çalışma hayatına aykırı olarak Teknikerleri ve Teknik Öğretmenleri sistem dışına atacak yönetmelik değişikliğini yaptıracaktır.
 
Şantiye Şefliği görevi yönetmeliği iyi niyetler ile hazırlanıp uygulamaya konulmuşsa da maalesef birçok kişi tarafından suiistimal edilmiştir. Şantiye şefliği görevi uzaktan sadece imza atmakla ve masada oturmak ile yapılacak bir görev değildir. Şantiye Şefi bir fiil şantiyede sürekli durmalı ve gerekli kontrolleri yaparak inşaatın güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamalıdır.
 
Tekniker meslektaşlarımızın (İnşaat, Elektrik, Makine, Yapı Teknikerleri) Şantiye Şefleri Yönetmeliğinde daha önce geçen ve inşaat çalışma hayatında çok zaruri ve ihtiyaç olan yasal haklarını almaları için bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum. İlk olarak bilgi edinme, itiraz etme ve dilekçe haklarını kullanarak ilgili kamu kurum/kuruluşlarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu ilk hareket ile birlikte illerinde bulunan mesleki derneklerine üye olmaları ayrıca Tekniker derneklerince yürütülen mesleki hakları korumak için yapılan çalışma ve faaliyetlere katılım sağlanmalıdır.
 
Şevket GÖLÜK
Yazar & Tekniker
Teknikerler Birliği (e) Genel Başkanı
Haber Tekniker Genel Yayın Yönetmeni

  
1029 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
DUYURU PANOSU
Radar Elektronik - Ankara
Takvim
Hava Durumu