• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Haber-Tekniker-1805708642985868/
  • https://www.twitter.com/habertekniker
TEKNİK PERSONELE (Teknisyen-Tekniker) YAPILAN ÖDEMELERDE ÇIKAN SORUNLAR
Mevzuatın veya o konuda yetkili kurumların verdiği görüşlerin yeteri derecede açık ve anlaşılır olmasına rağmen, kurumların (kurumda o işe bakan personelin) bilgi ve değerlendirme eksikliğinden kaynaklı olarak, zaman zaman kamu çalışanlarının mağduriyetine neden olan durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Bu durumlardan biri de, Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen veya tekniker unvanlı kadrolarda görev yapmakta iken Mühendislik fakültesini bitirenlerin mühendis zam ve tazminatından faydalanmak istedikleri hallerde ortaya çıkmaktadır.

Mühendislik fakültesini bitiren (TH) Tekniker veya (TH) Teknisyen, mühendis zam ve tazminatından yararlanmak için kurumuna müracaat ettiğinde, bitirdiği mühendislik dalının kadro göreviyle ilgili olmadığı, kurumun görev alanıyla ilgili olmadığı veya önceki mesleki öğreniminin devamı niteliğinde olmadığı ileri sürülerek ilgili memurların talebi reddedilebilmektedir.

Mühendislik mezunu Teknisyen (TH) veya Tekniker(TH)

Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Teknisyen”  veya “Tekniker”  unvanlı kadroda görev yapan memurlar, mühendislik eğitimi görüp ilgili fakültelerden Mühendis unvanı kazanarak mezun olabilmektedirler.
Bu durumlarda, ilgili Devlet memuru Mühendis kadrosuna atanmasa bile, hizmet süresi ve derecesi itibariyle Mühendisler için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanabiliyor.

Konuyla ilgili olarak;
-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere,… kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

**160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; “… kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, … takip eden ay başından geçerli olmak üzere, … bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, …” denilmiştir.

-Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili verilen ve aynı mahiyetteki görüşlerin birinde; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması’, ‘kurumun görev alanıyla ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmiştir. (BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş yazısı)
Bu hüküm ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde açıkça görülmektedir ki;

**Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda bulunan personel, yine bu hizmet sınıfına atanabileceği herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirdiğinde, bitirdiği üst öğrenim ile kazandığı kariyeri için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanabilecektir.

**Bitirilen üst öğrenim ile kazanılan kariyere ilişkin zam ve tazminatın ödenmeyeceği hal, sadece; “bulundukları hizmet sınıfında bir kadroya atanmaya imkan vermeyen üst öğrenim bitirilmesi” halidir.
**Bitirilen üst öğrenim ile kazanılan kariyere ilişkin zam ve tazminatın ödenmesinde;  bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olup olmadığına”, “kurumun görev alanıyla ilgili olup olmadığına”’ veya “mevcut mesleki öğreniminin program ve bölüm bazında devamı niteliğinde bir üst öğrenim olup olmadığına” bakılmaz.

Hal böyle iken ve kamu kurumlarında genellikle; (TH)Teknisyen unvanlı personel (TH) Tekniker unvanı kazandıran eğitimi tamamladığında ya da (TH) Teknisyen veya (TH) Tekniker unvanlı personel Mühendis unvanı kazandıran eğitimi tamamladığında, hiçbir sorun çıkarılmadan ilgili personele bitirdiği üst öğrenim ile kazanılan kariyer esas alınarak zam ve tazminat ödenirken, bazı kurumlarda çeşitli gerekçelerle memurların mağdur edildiği de görülebilmektedir.

 Üst öğrenim ile kazanılan kariyere göre zam ve tazminat ödeme yoluna gitmeyen kurumların, buna gerekçe olarak, bitirilen üst öğrenimin; “kadro göreviyle ilgili olmadığı” “kurumun görev alanıyla ilgili olmadığı” veya “mevcut mesleki öğreniminin program ve bölüm bazında devamı niteliğinde bir üst öğrenim olmadığı” gibi hususları ileri sürmektedirler.

Mühendislik mezunu Teknisyene(TH) veya Teknikere(TH), mühendis zam ve tazminatı ödenir

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Teknisyen veya Tekniker unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından Mühendislik eğitimini tamamlayanlara, ilgili belgeleri kurumlarına ibraz etmelerini takip eden aybaşından itibaren, hizmet süreleri ve dereceleri itibariyle Mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatların ödenmesi gerekir.

Zam ve Tazminat Kararnamesi ile konuya ilişkin Tebliğler ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüşlerde açıkça ortaya konulmuş olmasına rağmen, Mühendislik fakültesinden mezun olan (TH) Teknisyen veya (TH) Teknikere mühendis zam ve tazminatı ödememekte direnen kurumların, ilgili memurları daha fazla mağdur etmemek için hiç olmazsa konuyu Maliye Bakanlığına sormalarının ve oradan alacakları cevaba göre hareket etmelerinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz.  Kaynak: memurunyeri.com  
5442 kez okundu

DUYURU PANOSU
Radar Elektronik - Ankara
Takvim
Hava Durumu